Téma: Varšavská smlouva

Petr Fischer

Srpen 1968 - prozření k realismu

Výročí srpna 1968 začíná být formální rituál. Energie dějinné události ponížení a vzdoru mizí a ani zůstat nemohla. Co zůstat může, je "prozření...
24. 8. 2016 ▪ 4 min. čtení