Téma: Hřbitov

Petr Honzejk

100 let od masakru u Ypres

"Vzpomínáme nejen na padající déšť a bahno, které tížilo živé a pohlcovalo mrtvé, ale také na odvahu a statečnost mužů, kteří zde bojovali,"...
1. 8. 2017 ▪ 1 min. čtení
Julie Hrstková

Memento mori

Dušičky neboli Památka zesnulých jsou dnem, kdy svátečně oblečené rodiny chodí ke hrobům a...
2. 11. 2015 ▪ 1 min. čtení