Téma: Lingvistika

Stanislav Komárek

Hra na nevidomou seniorku

Poslední dekády přinesly pravý výbuch jazykového novotvoření, s inspiračním zdrojem v anglosaském světě: angličtina se k orwellovským posunům...
22. 3. 2012 ▪ 3 min. čtení