Téma: Opce

Investice pro velké kluky

Stávající tržní prostředí nahrává obchodníkům s opcemi. Budeli se trh letos pohybovat v určitém pásmu a nezahájíli rostoucí ani klesající trend,...
30. 3. 2016 ▪ 2 min. čtení
Opce

Ilustrace: Opce

Opce jsou takzvané finanční deriváty, což znamená, že jejich hodnota je odvozená od něčeho jiného, např. od akcie, akciového indexu nebo futures kontraktu.

Základ, od kterého opci odvozujeme, se nazývá podkladové aktivum (akcie, obligace, akciové indexy, dluhopisy, pokladniční poukázky, devizy, kontrakty futures či komodity). Opce je vlastně právo koupit nebo prodat toto podkladové aktivum v nějaké době za předem stanovenou opční cenu.

Tato "nerovnost stran" opci zásadně odlišuje od ostatních finančních derivátů. Kupující opce (v dlouhé pozici) má právo si vybrat, zda opci uplatní či nikoli. Prodávající opce (v krátké pozici) podle toho musí nebo nesmí plnění uskutečnit.

Proto není hodnota opce na počátku nulová, ale kupující platí prodávajícímu tzv. opční prémii (která je cenou opce), jako odměnu pro prodávajícího za jeho znevýhodněnou pozici. Opět je zde samozřejmě finanční pákový efekt, tj. opční prémie je nepoměrně menší než hodnota podkladového instrumentu.

Protože je opce právo, nikoliv povinnost, může kupující svou opci buď uplatnit, vyvíjí-li se jeho obchod předpokládáným směrem, nebo ji nechat propadnout jako bezcennou (maximální hodnota, kterou v takovém případě kupující prodělá, je rovna opční prémii) nebo ji prodat.

Dva hlavní typy opcí:

call opce - dávají právo kupujícímu podkladové aktivum v budoucnu koupit. Call opce si kupující pořizuje při spekulaci na vzestup ceny podkladového aktiva.

put opce - dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat. Put opce si kupující pořizuje při spekulaci na pokles ceny pokladového aktiva.

Kam dál? Co také znamená ...

Akcie
Akcie je druh cenného papíru, který vyjadřuje majetkovou účast na akciové společnosti....