Komentář

Česká inflace: domácí, nebo dovezená?

Česko je malou otevřenou ekonomikou. Podílem obratu zahraničního obchodu na HDP se řadí k nejotevřenějším v Evropě. Tato skutečnost svádí ke...
31. 1. 2022 ▪ 2 min. čtení