Evakuace Škoda Doprava Úmrtí Záplava Ostatní
povodne 2013 b