Petr Honzejk

Stát má být služba, ne bachař

Jednoduchá rovnice vyšší pokuty rovná se méně nehod neplatí. Dá se to demonstrovat na nejzávažnějších i na nejlehčích přestupcích. Pokud je...
18. 2. 2016 ▪ 3 min. čtení