Téma: Rovné příležitosti

Komerční prezentace

Rovný přístup má Nestlé ve své DNA

Poměr mužů a žen ve firmách je velmi diskutované téma. Někteří se přiklání k zavedení povinných kvót pro počet žen v podnicích, někteří jsou...
15. 6. 2021 ▪ 7 min. čtení