Téma: Sociální reforma

Julie Hrstková

Antireforma v praxi

Reforma sociálního systému se zvrtla v debatu o (ne)smyslu (ne)povinných platebních karet, o (ne)schopnosti zdravotně postižených nakládat s...
2. 9. 2011 ▪ 2 min. čtení