Adam Paclt

generální ředitel společností IceWarp a APPSEC