Barbora Sahánková

advokátní koncipientka, Havel & Partners

Odkladný účinek odvolání – část 1.

K tomu, aby působil odkladný účinek odvolání, musí být odvolání včasné a přípustné. Právě na tyto dvě hlavní podmínky a také na podstatu...
13. 4. 2021 ▪ 13 min. čtení