Kateřina Staňková

counsel, Havel & Partners

Zajímavá rozhodnutí pro správní praxi

K pravidelnému přehledu rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu za loňské druhé pololetí jsme přidali i další rozhodnutí, která...
8. 2. 2022 ▪ 18 min. čtení

Přestupky v době koronavirové – stav 2021

Soudy již zrušily mnoho restriktivních opatření, která měla zabránit šíření koronaviru. Jak se to projeví v odpovědnosti za přestupky...
13. 7. 2021 ▪ 16 min. čtení

Odkladný účinek odvolání – část 1.

K tomu, aby působil odkladný účinek odvolání, musí být odvolání včasné a přípustné. Právě na tyto dvě hlavní podmínky a také na podstatu...
13. 4. 2021 ▪ 13 min. čtení

Rozhodnutí rozšířeného senátu v roce 2020

Již tradičně vám na začátku roku přinášíme přehled rozhodovací činnosti rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, tentokrát za druhé...
9. 2. 2021 ▪ 20 min. čtení

Jak se bránit proti postupu správního orgánu

Možnosti ochrany před postupem správního orgánu jsou daleko širší než jen skrze opravné prostředky. Pro jejich správné využití je ale potřeba...
4. 12. 2020 ▪ 23 min. čtení