Beata Jaczewská

poradkyně pro oblast klimatu a udržitelného rozvoje ve společnosti Deloitte