boč

Čeští zaměstnanci neznají jazyky

Jak ukázalo šetření asociace sdružující lídry z oblasti podnikových služeb ABSL, na českém trhu chybějí pracovníci se znalostí němčiny,...
19. 8. 2015 ▪ 2 min. čtení

Zajistit rovné příležitosti pro všechny

Českou republiku nedávno navštívila paní Alexandra Chin, členka Rady ACCA, jež v současnosti zastává pozici zástupkyně prezidenta ACCA. Před...
19. 8. 2015 ▪ 8 min. čtení

Podnikové služby jsou šancí pro absolventy

Segment sdílených služeb zažívá v České republice výraznou expanzi. V letošním roce poroste o více než 15 %. K současným 55 000 zaměstnancům tak...
17. 6. 2015 ▪ 2 min. čtení

Vzdělání pro finanční profesionály

Již více než sto let buduje profesní organizace ACCA svoji pověst kvality a preciznosti. V rámci studia ACCA se lidé naučí rozumět a zvládat...
17. 6. 2015 ▪ 3 min. čtení

Dělejte práci, která vás baví

Skoro dvě třetiny lidí by neváhaly a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnily pozici i profesní obor.
6. 5. 2015 ▪ 3 min. čtení

Nepřijali vás? Studujte!

Je dobré být připraveni i na eventualitu, že v přijímacím řízení na vybranou vysokou školu neuspějete. Nebo se rozhodnete přijímačky odložit, až...
28. 1. 2015 ▪ 6 min. čtení

Překladatelství jako magisterský obor

V Evropské unii se mluví 24 úředními jazyky, přibližně 60 regionálními a menšinovými jazyky a více než 175 jazyky migrantů.
28. 1. 2015 ▪ 2 min. čtení

Jazyky z eurounijního úhlu pohledu

V Evropské unii se mluví 24 úředními jazyky, přibližně 60 regionálními a menšinovými jazyky a více než 175 jazyky migrantů.
19. 11. 2014 ▪ 5 min. čtení

Žít a pracovat v Evropské unii

Jelikož více než 14 milionů občanů EU bydlí stabilně v jiném členském státě, je volný pohyb - tedy možnost žít, pracovat a studovat kdekoli v...
20. 8. 2014 ▪ 3 min. čtení

Studium v zahraničí je třeba lépe propagovat

Programy nabízející příležitost studovat či získat zkušenosti v zahraničí se stávají klíčovými v procesu zvyšování šancí na získání zaměstnání.
18. 6. 2014 ▪ 11 min. čtení

Vzdělávání pro podnikání

Evropská komise zveřejnila loni v dubnu zprávu o vzdělávání na evropských školách v oblasti podnikání. Zpráva vychází z průzkumu sítě Eurydice,...
29. 1. 2014 ▪ 5 min. čtení

Odborná praxe pro mladé do 30 let

Ke konci loňského roku evidoval Úřad práce ČR 39 546 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Tedy o 433 méně než v listopadu a o...
29. 1. 2014 ▪ 3 min. čtení

Základem úspěchu je pozitivní nálada

Vždycky záleží na lidech. Na těch, kteří rozhodují a svými rozhodnutími vytvářejí ve firmě pozitivní klima pro spolupráci a rozvoj, na těch, již...
21. 1. 2013 ▪ 5 min. čtení