Bohumil Havel

PRK Partners

Koncerny nelze tak snadno soudit

Média se v polovině měsíce pozastavovala nad tím, že společnost O2, ovládaná skupinou PPF, byla požádána o půjčku společností PPF Arena 2,...
30. 10. 2014 ▪ 3 min. čtení

Příliš mnoho svobody, chápu

Hlavní autor zákona o obchodních korporacích Bohumil Havel reaguje na rozhovor s Irenou Pelikánovou v červencovém čísle Právního rádce.
15. 8. 2014 ▪ 6 min. čtení

Zneužití korporace

Korporace je společenství osob, ať už právnických nebo fyzických. A v každém společenství může docházet ke zneužívání jeho pravidel. Ono je...
2. 7. 2013 ▪ 2 min. čtení

Korporační loajalita

Korporace je vždy vystavěna na společenství osob – více lidí nebo právnických osob se spojí pro společný účel a založí korporaci. Proto je...
2. 7. 2013 ▪ 1 min. čtení

Korporace a jejich variabilita

Zákon o obchodních korporacích představuje druhou část rekodifikace soukromého práva, která úzce navazuje na nový občanský zákoník. Zákon o...
2. 7. 2013 ▪ 2 min. čtení
Korporace

Odpovědnost za špatné jednání manažera

O AUTOROVI Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2010 se...
2. 7. 2013 ▪ 3 min. čtení
Korporace

Riziková rozhodování a ochrana manažera

Nakolik je pro správce majetku firmy rizikové samotné rozhodnutí a jakou mu zákon poskytuje ochranu? Kdo nese odpovědnost za špatné jednání?
2. 7. 2013 ▪ 2 min. čtení

(Ne)rozhodnutí v Sazce a co z něj plyne

Člověk by si asi řekl, že po vývoji případu OP Prostějov se v insolvenčním právu už nic moc nestane. Pravda, případ Sazky je sice bedlivě...
29. 7. 2011 ▪ 3 min. čtení

Insolvenční návrh a zneužití práva

Nový insolvenční zákon měl v první řadě přinést lepší právní nástroje pro sanaci možných dlužníkových dluhů. V praxi se však ukázalo, že...
30. 8. 2010 ▪ 6 min. čtení