Edit Zgut-Przybylska

odborná pracovnice Institutu pro demokracii CEU a výzkumná pracovnice IFIS Polské akademie věd