Jan Bittner

působí na Katedře manažerské ekonomie Fakulty podnikohospodářské VŠE