Jana Miléřová

zástupkyně ředitele Glopolis, členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace