Jaroslav Pantůček

generální ředitel a předseda představenstva společnosti MERO ČR