Jiří Novák

působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK