Jiří Pešek

profesor Fakulty humanitních studií UK