Josef Donát

specialista na právo ICT v advokátní kanceláři Rowan Legal

On-line identifikace v Evropské unii a Česku

Komunikace a jednání přes internet jsou stále běžnější součástí našich životů, situace okolo pandemie přesun lidí do "virtuálna" pouze...
21. 10. 2020 ▪ 3 min. čtení

Důvěryhodná identifikace je nezbytná

V době, kdy vyřizujeme stále více záležitostí na internetu (od nákupu potravin a elektroniky až k založení bankovního účtu či sjednání...
23. 10. 2019 ▪ 3 min. čtení

Revoluce jménem eIDAS

Právní jistota při elektronickém právním jednání - i to je cílem celoevropské úpravy tzv. elektronických identit a služeb.
12. 2. 2016 ▪ 19 min. čtení

Cloud pohledem právníka

Cloud je v poslední době velmi často skloňované slovo. Jedni jej velebí a označují jej za zásadní milník ve vývoji ICT technologií, druzí v něm...
30. 11. 2013 ▪ 6 min. čtení

Elektronické důkazy nemusejí vždy stačit

Fenomén elektronizace některých oblastí naší společnosti nabírá na dynamice. Absolutní většina obchodní korespondence je dnes realizována...
22. 11. 2012 ▪ 6 min. čtení

Elektronické důkazy nemusejí vždy stačit

Fenomén elektronizace některých oblastí naší společnosti nabírá na dynamice. Absolutní většina obchodní korespondence je dnes realizována...
27. 9. 2012 ▪ 6 min. čtení