Karel Brůna

O cílech a prostředcích centrální banky

Karel Brůna Centrální banka představuje instituci, která tvoří v tržní ekonomice jeden z pilířů, na nichž je postavena existence zdravé měny a...
2. 1. 2002 ▪ 3 min. čtení