Ladislav Dékány

adiktolog a odborný garant Národní linky pro odvykání