Marcel Babczynski

EY ČR, ředitel v oddělení korporátních financí

Enterprise risk management

Úspěšné podnikání spočívá v řízení výnosů, nákladů a jejich rizik. ERM je kontinuální proces, který staví tyto tři prvky na stejnou úroveň...
11. 12. 2003 ▪ 6 min. čtení