Marie Janšová

advokátka

Co znamená těhotenství v práci

Téměř každý zaměstnavatel řeší otázky související se zaměstnáváním těhotných zaměstnankyň, které patří mezi skupiny pracovníků se zvláštní...
13. 2. 2015 ▪ 16 min. čtení

Jak probíhá kontrola inspekce práce

Mezi nejčastější kontroly zaměstnavatele patří kontroly finančích úřadů a kontroly okresních správ sociálního zabezpečení. Těmi méně častými,...
11. 4. 2014 ▪ 15 min. čtení

Jak přimět zaměstnance, aby se vzdělávali?

Co když se pracovník odmítá zúčastnit pořádaného školení? Jaká jsou jeho práva a povinnosti? A je rozdíl ve vzdělávání vedoucích zaměstnanců -...
27. 9. 2012 ▪ 7 min. čtení

Potrestejte špatného hospodáře

Když šéf developerského projektu selže, odpovídá za škodu, kterou firmě způsobil, byť jednal na příkaz akcionáře.
9. 12. 2010 ▪ 6 min. čtení

Ušetřete na zaměstnancích

Chcete upravit vztahy se zaměstnanci jinak než běžnou smlouvou? Možností máte celou řadu.
16. 11. 2009 ▪ 6 min. čtení

Může šéf číst vaše maily?

Zákoník práce umožňuje za určitých podmínek kontrolovat e-maily i dopisy zaměstnanců.
26. 10. 2009 ▪ 9 min. čtení

Čerpání nevybrané dovolené lidem nařiďte

Firmy musí kvůli ekonomické krizi omezovat výrobu. Při odstávkách výrobních linek jim často nezbývá nic jiného než nařídit hromadné čerpání...
16. 12. 2008 ▪ 4 min. čtení

Věřitelé si na peníze počkají

Insolvenční zákon neodstraňuje hlavní důvod průtahů konkurzních řízení, kterými jsou například spory o pravost či výši přihlášených pohledávek.
3. 6. 2006 ▪ 9 min. čtení