Miroslav Knob

právník advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL specializující se na veřejné zakázky