Pavel Hnát

VŠE o... pravidlech v krizi

Zajímá v dnešní situaci vůbec někoho platnost a relevance Lisabonské smlouvy - základního dokumentu Evropské unie? Vytváříme pravidla v krizi,...
24. 8. 2017 ▪ 3 min. čtení