Pavel Strnad

filmový producent

Pavel Strnad: Rada liberálnímu mudrlantovi

Zaměstnanec Liberálního institutu David Lipka dal minulý týden v Hospodářských novinách radu filmařům: pláčete zbytečně, požadovat podporu filmu...
15. 6. 2006 ▪ 5 min. čtení

Novela přinese stabilitu

Málokteré odvětví umělecké tvorby je tak silně ovlivňováno ekonomickými podmínkami jako film. Vydání knihy či namalování obrazu není zdaleka tak...
15. 4. 2005 ▪ 2 min. čtení