Petr Brož

oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR

Zaměřuje se na výzkum sopečné činnosti napříč sluneční soustavou.