Tadeusz Iwański

vedoucí oddělení Ukrajiny, Běloruska a Moldavska polského Centra východních studií