Tomáš Sokol

advokát, bývalý ministr vnitra ČR

Advokacie poněkud nadčasově

Advokacie nemůže být jakýmsi náhradním ombudsmanem a zcela jistě si pokusem o něco takového nezíská žádnou velkou autoritu. Naopak může snadno...
11. 5. 2021 ▪ 15 min. čtení

Duet o domácích porodech

Měsíčník Právní rádce přináší unikátní dialog mezi advokátem Tomášem Sokolem a Jiřím Knorem, náměstkem ředitele Zdravotnické záchranné služby...
8. 9. 2017 ▪ 27 min. čtení

Domovní prohlídky u advokátů

Pokud jde o výkladové problémy státem uložené povinnosti mlčenlivosti advokáta, mimo vší pochybnost největší, a možná i jediné problémy působí...
15. 1. 2016 ▪ 15 min. čtení

Problematika domovní prohlídky advokáta

Počet domovních prohlídek a také prohlídek jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, roste a rostou i problémy. Celou situaci by bylo...
15. 8. 2014 ▪ 17 min. čtení

K aktuálním problémům rozhodčího řízení

V České republice bylo vydáno několik monografií zabývajících se více či méně podrobně zákonem o rozhodčím řízení č. 216/1994 Sb. Žádná z nich...
29. 9. 2011 ▪ 46 min. čtení

Tak dost!

Mediální vlády se v této zemi zmocnili pesimisté, případně lidé stižení těžkou formou deprese, kteří vnímají současnost jako očistec, po kterém...
21. 4. 2011 ▪ 3 min. čtení

Soud v roli pomocníka obžaloby

Rozsáhlá novela trestního řádu, provedená zákonem č. 265/2001 Sb., změnila kromě jiného i text § 2 odst. 5 trestního řádu. Důvodová zpráva k...
21. 4. 2011 ▪ 18 min. čtení