Tomáš Vrška

ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně