Václav Kuna

vědecký pracovník (oddělení geodynamiky) Geofyzikálního ústavu AV ČR