Vojtěch Krajíček

právník, pracuje v advokátní kanceláři Doucha Šikola advokáti