Zdeněk Drábek

ekonom, působí na Institutu ekonomických studií FSV UK