Zuzana Arnadová

Vláda psychopatů nad úzkostnými neurotiky

Poptávka, nabídka, cena, výdělek. Sotva jsme si uvědomili, že v samotném centru podnikatelského dění stojí také člověk, začali nám konkurovat...
29. 8. 2017 ▪ 8 min. čtení

Vláda psychopatů nad úzkostnými neurotiky

Poptávka, nabídka, cena, výdělek. Sotva jsme si uvědomili, že v samotném centru podnikatelského dění stojí také člověk, začali nám konkurovat...
17. 8. 2017 ▪ 8 min. čtení

Svoboda myšlení

Vzdělání je považováno za nejlepší investici do budoucnosti, protože může napomoci ke zlepšení kvality života. Neznamená to, že by vysokoškolský...
16. 11. 2016 ▪ 1 min. čtení

Co nezmění novela školského zákona

Novela školského zákona zavádí jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory. Školy by k výsledkům plošného testování z českého jazyka a...
16. 11. 2016 ▪ 4 min. čtení

Unie inovací bez ČR

EU si vede poměrně úspěšně v prosazování ekonomických zájmů, ale jak představitelé členských států usoudili, musí zapracovat na vzdělávání. Na...
17. 8. 2016 ▪ 1 min. čtení

Když se mimořádné nadání stane handicapem

Mimořádně nadané děti potřebují zvláštní pomoc, aby svůj potenciál mohly v budoucnu využít pro zvýšení životní úrovně celé společnosti. Češi...
15. 6. 2016 ▪ 6 min. čtení

Imigrační vývoj evropských společností

V souvislosti s postupující globalizací se interkulturní komunikace stává zvlášť aktuálním tématem. V naší homogenní společnosti máme v tomto...
15. 6. 2016 ▪ 5 min. čtení

Kompetence 21. století

Kritický postoj zaměstnavatelů vůči soudobému systému školství se nevztahuje pouze k neadekvátnímu poměru teorie a praxe, ale rovněž k rozvoji...
27. 4. 2016 ▪ 1 min. čtení

Kreativní myšlení

Úspěch firem v budoucích letech tkví ve schopnosti hledání nového a tvoření neobyčejného, což se bez kreativního myšlení neobejde. A kreativní...
27. 4. 2016 ▪ 3 min. čtení

Design dělá značku

Kvalitní design pomáhá firmám obstát v konkurenčním prostředí, změna loga přiláká pozornost a nová image další klienty. Vytvořit nezaměnitelný...
27. 4. 2016 ▪ 5 min. čtení

Průmysl 4.0: Velké vynálezy pro malé hlavy

Čtvrtá průmyslová revoluce hýbe světem, a byť se může zdát tato problematika jakkoliv přeceňovaná, skutečně nastává éra robotů. Digitalizace...
9. 3. 2016 ▪ 1 min. čtení

Gamifikace jako nadčasový marketing

Marketingový nástroj, se kterým se možná denně setkáváte, aniž byste si to uvědomovali. Nový způsob vzdělávání podle osnov Komenského, ale také...
9. 3. 2016 ▪ 6 min. čtení

Výzva globálního vzdělávání

V globální ekonomice uspějí jen flexibilní odborníci, kteří se dokážou plynule přizpůsobit aktuálním pracovním pozicím. Pro úspěch v budoucnosti...
9. 3. 2016 ▪ 5 min. čtení