Hlavní město Praha udělá vše pro to, aby pomohlo Osmiletému gymnáziu Buďánka. Tomu hrozilo, že se jeho studenti nebudou mít kde učit. Městská část Praha 5 totiž vypověděla školu z areálu Pod Žvahovem. Osmileté gymnázium Buďánka je škola se specifickým studijním programem zaměřeným na vzdělávání mimořádně inteligentních dětí s poruchami učení. Primátor Pavel Bém se proto sešel se zástupci gymnázia a přislíbil jim pomoc. Obě strany se při jednání dohodly na dalších krocích, které by měly vést k vyřešení situace.


Škola by mohla existovat i jinde

Předseda školské rady Karol Hrádela informoval primátora, že fungování gymnázia není vázáno na areál Pod Žvahovem. Škola by mohla existovat i jinde, pokud by takové místo bylo pro studenty dopravně dostupné. "Potřebovali bychom minimálně 16 základních učeben, 5 specializovaných učeben, tělocvičnu, klubovnu a další obvyklé funkční zázemí pro chod školy," uvedl.

Jak zástupci školy, tak hlavní město se teď budou snažit najít prostory, do nichž by se gymnázium případně mohlo přestěhovat. Pracovníci školského odboru magistrátu se obrátí na odbory školství městských částí. Seznámí je se záměrem primátora pomoci a zjistí, zda v dané městské části nebude například v rámci optimalizace sítě školských zařízení vhodný objekt, který by si mohlo gymnázium pronajmout.


Magistrát uvažuje i o finanční spoluúčasti

Primátor chce také prověřit možnost, zda by škola mohla v areálu Pod Žvahovem zůstat. Důvodem výpovědi, kterou gymnázium dostalo od Prahy 5 na konci června letošního roku, byly totiž peníze. Praha 5 by údajně musela do objektu investovat 18 milionů korun, aby v něm mohla škola dále fungovat a byly splněny hygienické limity. "Informujeme Prahu 5, že hlavní město je připraveno uvažovat i o finanční spoluúčasti na nutné investice, pokud jsou skutečně nezbytné k tomu, aby gymnázium mohlo v objektu Pod Žvahovem dále fungovat," řekl primátor.

Bém se zároveň netajil tím, že se mu nelíbí, kam situace dospěla. "To, co udělala radnice Prahy 5 a starosta Jančík, považuji za chybu," prohlásil. Zároveň ale apeloval i na zástupce školské rady gymnázia. "Vedení školy musí vést studenty k povědomí o tom, že jejich úloha je jinde než při demonstracích na ulici, tedy v učebnách," řekl v reakci na protestní akce. Gymnázium totiž původně dostalo výpověď už loni, proti čemuž tehdy studenti opakovaně veřejně protestovali. Nově zvolená rada Prahy 5 pak posunula termín výpovědi na konec letošního července. Počítalo se s tím, že do té doby bude uzavřena nová smlouva. Nakonec se tak ale nestalo a na konci června padla nová výpověď.