Četné průzkumy ukazují, že přítomnost žen ve vedení firem je stále nedostačující a že je to problém mnohých odvětví. Konference si vzala za cíl podívat se na ženu ve vedení, na její přednosti a nedostatky, a hledat řešení problematické situace ve srování zkušeností ze světa.

Katherine Terrell a Catherine von Heidenstam

Čestný host konference, Katherine Terrell, profesorka University of Michigan, na příkladech mezinárodních průzkumů, prováděných v Latinské Americe, střední a východní Evropě a v Africe, zdokumentovala roli žen ve vedení a v rozhodovacích pozicích a rozdíly ve fungování společností vedených ženami či muži.

Konferenci moderovala Jana Ryšlinková, ředitelka US Business School Praha

Libuše Šmuclerová, ředitelka vydavatelství Ringier, pohovořila na téma Ženy a média a vyvolala bouřlivou diskusi svou definicí různých dispozic mužů a žen k řízení založenou na hormonálních rozdílech.
Alexis George, CEO ING, a Luděk Pfeifer, CEO M.C.Triton hovořili o svých zkušenostech s muži či ženami ve vedení. Velvyslankyně Švédska v ČR Catherine von Heidenstam seznámila přítomné se švédským modelem podpory žen ve vedoucích pozicích.

Živá diskuse byla pro konferenci příznačná

Odpolední workshop na téma Ženy ve vedoucích pozicích - tři zásady, které musíte znát, vedla americká expertka na tuto problematiku Elisabet Rodriguez.

Mezinárodní den rovnosti žen a mužů
Na přetrvávající nerovnosti v postavení žen a mužů ve společnosti upozorňuje veřejnost Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, který již od roku 2006 připadá na 19. červen. Dnešní oslavu organizuje společnost Gender Studies. Dále bude v době od 10 do 17 hodin otevřeno informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. Po celou dobu bude k dispozici i právnička Martina Štěpánková, která bude odpovídat na dotazy související s diskriminací z důvodu pohlaví a/nebo věku na trhu práce, v přístupu ke zboží či službám nebo radit v otázkách slaďování osobního a pracovního života.
"Nejde jen o to, aby se ženy vyrovnaly mužům. A už vůbec ne o to, aby muži začali být ženami. Jde o to, pokusit se žít rozmanitější životní role," uvedla v občasníku Půl na půl Jitka Kolářová z Gender Studies. Muži ani ženy by se proto podle ní neměli nechávat spoutávat zažitými stereotypy.

Související