Vážený tazateli,

Jestliže již uplynula lhůta k zaplacení poslední mzdy ( §141 zákoníku práce) a v do této lhůty jste nebyl vyzván k vrácení nářadí Vašeho zaměstnavatele, které jste používal, můžete použít zadržovací právo dle § 175 a následující občanského zákoníku.

Máte poté povinnost o této skutečnosti zaměstnavatele informovat a také sdělit důvod zadržení. Doporučil bych Vám ještě jednou písemně vyzvat zaměstnavatele k zaplacení dluhu a poté nárok uplatnit žalobou u soudu. Dle § 179 občanského zákoníku budete mít na základě zadržovacího práva, při výkonu soudního rozhodnutí, právo na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před jiným věřitelem.

To vše ovšem platí, jen pokud budete v eventuálním soudním sporu úspěšný. V případě, že si nejste jistý, zda tento postup zvládnete, doporučuji Vám se obrátit na advokátní kancelář a nechat se v tomto sporu zastoupit advokátem.

Související