Národní cena kariérového poradenství je otevřená všem poskytovatelům služeb. Do soutěže se tedy mohou přihlásit základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, úřady práce, personální či vzdělávací agentury, podniky i firmy, neziskové organizace, soukromí poradci a mnozí další, kteří poskytováním svých služeb mohou ovlivnit život svých klientů tím, že je doprovází na vlastní cestě životem, poskytují jim podporu a vedou ke svépomoci.

Soutěžní příspěvky je možno zasílat prostřednictvím vyplněného dotazníku od 2. května do 13. června 2011. Dotazník, soutěžní podmínky a příklady služeb, se kterými je možno se přihlásit jsou k dispozici zde.

Komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů provede hodnocení v průběhu července a srpna 2011. Hodnocení příspěvků bude zaměřeno především na oblast podpory samostatnosti a nezávislosti klientů při řízení vlastní profesní a životní dráhy a na přínos služby pro rozvoj kariérového poradenství v ČR.

Autoři vítězných příspěvků získají za odměnu účast na odborných akcích v oblasti vzdělávání a lidských zdrojů a dále studijní výjezd do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku. Současně pak budou moci prezentovat své příspěvky na semináři věnovanému tématu kariérového poradenství na podzim 2011.

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě. Hlavním cílem programu je výměna zkušeností v oblasti zavádění a realizace poradenství v 32 evropských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje zejména vzdělávací aktivity pro poradce, zajišťuje informovanost o dění nejen v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě.

Související