Z hlediska ministra Vondry je Pickovo jmenování prvním náměstkem poměrně logické: Ministr potřebuje prodat reformu armády dovnitř svého resortu a bývalý nejvýše postavený generál představuje vůči vojákům, stále naštvanějším kvůli nekončícím škrtům a pokračujícímu relativnímu propadu obranných výdajů vůči celku státního rozpočtu, dobrý štít.

Svým krokem však ministr vytvořil nešťastný precedens, který se dotýká jednoho ze základních principů fungování demokratického státu, totiž civilní kontroly ozbrojených sil. Už jsme si zvykli, že někdejší generálové obsazují vysoké činitele na diplomatické posty – pokud pro to mají dostatečné dispozice, proč ne. V tomto případě ale vrchní vojenský představitel armády přechází prakticky plynule na jeden z nejvyšších postů v organizaci, která má představovat výkonnou administrativní složku zmíněné civilní kontroly. A bez ohledu na osobní a profesní kvality generála Picka nelze jeho přechod vnímat jinak, než že místo vrchního úředníka ministerstva obrany obsadí, řečeno jen s velmi mírnou nadsázkou, armáda.

Princip civilní kontroly armády má i druhou stranu mince, a tou je nezbytná profesní autonomie armády. Málokdo to dokáže vystihnout tak jadrně jako ministr financí v nedávném rozhovoru, ale faktem je, že ministerstvo obrany jako civilní úřad a generální štáb jako reprezentace ozbrojených sil se mohou dostat do vážných věcných sporů, a nemusí se jednat zrovna o nákup přepravních letounů.  Když provedeme pomyslný replay situace, která údajně panovala kolem letounů CASA, tlačil by v současné konstelaci na náčelníka generálního štábu, slovy Miroslava Kalouska, nikoliv „nějakej podělanej Barták“, ale přímý předchůdce generála Pavla v jeho funkci. Současného šéfa generálního štábu tím Vondra staví do nezáviděníhodné pozice.

Jakkoliv je účinná spolupráce civilních zaměstnanců a vojáků pro dobré fungování resortu obrany klíčová, je stejně tak nezbytné zachovávat tenkou, ale významnou dělící linii mezi oběma těmito složkami. Jmenováním Vlastimila Picka svým prvním náměstkem ji ministr Vondra bohužel narušil.

 

Tomáš Karásek

Autor je ředitelem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), zabývá se bezpečnostní a obrannou politikou EU a mezinárodní bezpečností