Překlady zajistili pracovníci webu www.interaktivniskoleni.cz a o nejlepších výukových tématech budou na svém webu také pravidelně informovat. Jednotlivé lekce je možné zdarma stahovat z portálu výrobce a používat je.

„Pro výrobce interaktivních tabulí TRIUMPH BOARD, který je globálním partnerem RMeasiteach jsem v průběhu října a listopadu 2012 zajišťoval překlady z anglického jazyka pro skoro 500 výukových témat, což bylo velice náročné na čas, odbornost i pečlivost spolupracovníků.“ říká Ing. Michal Špitálník majitel www.interaktivniskoleni.cz. „Překlady totiž musí být nejen správně česky, ale také odpovídat odborné terminologii jednotlivých předmětů. Navíc musí být zachovaná interaktivita všech překládaných částí a objektů.“

Témata mohou posloužit pro interaktivní výuku, větší zapojení žáků do výuky i jako podklad pro tvorbu vlastních DUMů českých učitelů na různých stupních škol. Takto vytvořené DUMy jsou často podmínkou pro získání dotací, které školy využívají např. v rámci projektu EU pe¬níze školám. Pro didakticky správnou práci se softwarem a správné používání přeložených DUM doporučujeme všem učitelům školení certifikovaná v systému DVPP.
Témata jsou ve formátu etng, který otevře software RMeasiteach Next Generation. Ve své třídě se jedná o nejrozšířenější, na značce interaktivní tabule nezávislý, výukový a vzdělávací software. Software nabízí uživatelské rozhraní v 25 jazycích a teď zdroje i DUMy také v českém jazyce.
Software si můžete zdarma stáhnout přímo z portálu www.easilearn.com.
Všechny přeložené výukové lekce byly seřazeny do těchto kategorií:

 • design a technologie,
 • hudba,
 • věda,
 • moderní cizí jazyky,
 • předškolní věk,
 • sociální vědy,
 • tělesná výchova,
 • umění,
 • zeměpis,
 • matematik,
 • rentgenové vidění (tematicky průřezový interaktivní nástroj.