Po prvním roce platnosti nových pravidel pro převod dovolené do dalšího roku tuto záležitost řeší na 70 % zaměstnanců. Vyplynulo to z šetření portálu Jobs.cz, do něhož se v průběhu loňského prosince zapojilo 1873 lidí. Celkem 25 % respondentů z řad zaměstnanců během uplynulého roku nestihlo vyčerpat více než polovinu dovolené dané zákonem, tedy 10 a více dnů. Méně než pět dní dovolené vloni zbylo 26 % zaměstnanců, 19 % lidí pak nestihlo vyčerpat 6 – 10 dnů ze své dovolené. Pouze 30 % zaměstnanců vloni vyčerpalo celou dovolenou, na níž měli nárok.

Zajímavé v této souvislosti je, že jedním z nejčastějších benefitů, který firmy svým zaměstnancům nabízejí, je týden dovolené navíc – aktuálně je uveden u bezmála třetiny ze všech nově obsazovaných pozic. Uchazeči o práci i stávající zaměstnanci přitom tento bonus hodnotí většinou velmi kladně,“ uvádí Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, provozovatele portálu Jobs.cz. „Lidé si uvědomují, že by si měli od práce tu a tam pořádně odpočinout a nabrat nové síly. Vysoký tlak na produktivitu v kombinaci s osobní angažovaností však mnohdy převáží a často vedou k opomíjení čerpání dovolené. Z dlouhodobého hlediska nejde o nejlepší strategii. U řady pozic a typů práce se tím výrazně zvyšuje riziko vyhoření,“ doplňuje Dombrovský.

Kontext v tomto ohledu doplňuje také šetření Jobs.cz z loňského června, mapující délku čerpání hlavní (letní) dovolené mezi zaměstnanci. Plných 27 % lidí si dle tohoto průzkumu vybírá maximálně týden volna vcelku a plné dvě třetiny lidí i během dovolené nadále řeší pracovní záležitosti, 23 % dokonce velmi intenzivně.

Více zde: Dvě třetiny Čechů zůstávají v kontaktu s prací i během letní dovolené

Právní situace ohledně převádění dovolené do dalších let není po loňské novelizaci Zákoníku práce zcela přehledná. Zatímco zákon stanovuje v § 218 odst. 1 povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji vyčerpal během kalendářního roku, Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že pro převod dovolené do dalšího roku je možné využít vnitřní předpis organizace. Zaměstnanci však již nemají možnost nechat si dovolenou z předchozího roku proplatit a přilepšit si tak k výplatě, jak to bylo možné dříve.