Když všechno dobře dopadne, bude Martin C. Putna teprve druhým profesorem sociální a kulturní antropologie jmenovaným od roku 1999. První byl loni jeho kolega z Fakulty humanitních studií UK Václav Matoušek.

V následující grafice najdete 455 oborů, v nichž vysokoškolští pedagogové za posledních 14 let titul profesor získali. Dál do minulosti veřejně dostupné záznamy ministerstva školství nesahají.

Čím je název oboru větší, tím víc profesorů v něm působí. Profesorů vnitřního lékařství jmenovaných od roku 1999 je 71, chirurgů 45, profesorů aplikované fyziky 36, aplikované matematiky 30, technické kybernetiky 29... Názvy nejexotičtějších oborů najdete zapsané nejmenším písmem na okrajích grafu. Abyste je mohli přečíst, přibližte si obrázek kliknutím nebo otáčením kolečka myši. Pohybovat se v něm pak můžete tažením myši podobně jako v mapě.

Na profesuru se obvykle čeká 471 dnů

Pokud Martin C. Putna převezme titul profesora z rukou ministra školství skutečně 11. června, zařadí se mezi kolegy, kterým dokončení profesorského řízení trvalo nejdéle. Přesně 887 dnů, tedy dva a půl roku – skoro dvakrát déle než je obvyklé. Střední délka profesorského řízení u nás  činí 471 dnů, ačkoli dosavadní rekordman, již zesnulý hudební skladatel Milan Slavický z pražské AMU, dokázal v roce 2001 projít celým procesem za pouhých 118 dnů.

Nejdéle, přesně 3124 dnů, tedy osm a půl roku, trvala cesta k profesuře bývalé rektorce VŠE Jaroslavě Durčákové. To je ovšem extrémní případ. Jak ukazuje následující graf, tři čtvrtiny všech profesorů v posledních čtrnácti letech si šly na Hrad pro jmenovací dekret do roku a půl od okamžiku, kdy jejich povýšení do nejvyšší učitelské hodnosti navrhla vědecká či umělecká rada jejich školy.

Délka profesorského řízení

Proč se předloni jmenování zpomalilo

Z dalšího grafu je patrné, že po rychlém nárůstu počtu jmenovaných profesorů na začátku tisíciletí se jejich počet ustálil přibližně na 150 za rok. Nápadný propad v roce 2011 lze vysvětlit dvěma změnami zákona o vysokých školách, bouřlivou debatou, která se o nich vedla a z ní vyplývající nejistotou, jak bude profesorské řízení v nových podmínkách probíhat. Místo obvyklých dvou či tří termínů jmenování během roku se ceremoniál na Pražském hradě uskutečnil jen jednou. Loni prezident toto zdržení doháněl, proto byl počet jmenovaných profesorů rekordní.

Kolik profesorů jmenovali prezidenti 

Která vysoká škola a která fakulta má nejvíc profesorů?

V žebříčku vysokých škol podle počtu nově jmenovaných profesorů dominuje Karlova univerzita. Nejvyšší učitelskou hodnost na ní v uplynulých čtrnácti letech získalo přes pět set pedagogů, dvakrát víc než na druhé největší Masarykově univerzitě. Co do počtu studentů jsou přitom obě školy srovnatelné: mají jich shodně přes 30 tisíc a podobný je i počet pedagogických pracovníků. 

Školy podle počtu profesorů

Mezi fakultami dominuje medicína a přírodní vědy. V humanitních oborech předstihla olomoucká filozofie o jednoho profesora pražskou FF UK. V následující tabulce najdete všechny fakulty seřazené podle počtu profesorů. Kliknutím na název sloupce můžete tabulku přerovnat: buď seřadit abecedně podle fakult, nebo podle počtu profesorů vzestupně.

 

Všichni profesoři jmenovaní v letech 1999 - 2012

V tabulce najdete všech 2058 profesorů vysokých škol jmenovaných prezidentem republiky od roku 2012.

Kliknutím na název sloupce setřídíte tabulku podle hodnot v něm uvedených. Prvním kliknutím vzestupně, druhým sestupně.

Pomocí vyhledávacího pole pak můžete tabulku filtrovat a podívat se třeba jen na profesory z jedné školy, oboru či fakulty.

 


 

Zdrojem  dat je Ministerstvo školství. Začnete-li tabulky stažené ze stránek ministerstva zkoumat podrobněji, zjistíte, že jsou plné chyb a překlepů. Například Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu Ostrava najdete v tabulkách pod osmi různými zkratkami. Ještě větší nepořádek je v pojmenování jednotlivých fakult. V kolonce datum je jednou za tečkami jedna mezera, podruhé žádná, případně rovnou tři. V jednom případě je jako rok jmenování uvedeno "2112".

Aby bylo možné s daty vůbec začít pracovat, museli jsme spojit dohromady tři tabulky, chyby opravit, názvy škol, fakult a oborů sjednotit. Opravená a vyčištěná data si můžete stáhnout a podrobit vlastnímu zkoumání.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist