Pavla Hromková koncem roku 2013 skončila jako manažerka kreativity a designu a nově se stala konzultantkou a partnerem poradenské společnosti LCG 360° CONSULTING, která se specializuje na restrukturalizace a rozvoj firem v oblastech řízení, finančního řízení, obchodu a marketingu. Zároveň založila vlastní kreativní studio Notakio. Za působení v ČT získalo její oddělení řadu prestižních ocenění, včetně zlatého ocenění Promax/BDA Europe.

V LCG má Pavla Hromková na starosti brand strategie, korporátní identity a prezentace společností. Hronková pracovala v letech 1994–2013 v České televizi nejdříve jako designér, od roku 1998 pak jako hlavní grafik a od roku 2004 v nově vzniklém oddělení Vizuální prezentace ČT. V této pozici zrealizovala se svým kreativním týmem řadu projektů jako redesigny vizuálního stylu. Její specializací je kreativní management, spojený s marketingem vizuálního stylu a promotion v oblasti massmediální komunikace (televize, on-line) a brand management projektů z oblasti tvorby firemního stylu a corporate designu. Věnuje se rovněž podpoře a odborné publicistice v oblasti vizuální kultury.