Tomáš Doležil má bohaté zkušenosti s transakcemi jak na mezinárodní, tak na domácí úrovni, většina z nich patřila v posledních deseti letech k těm nejvýznamnějším. Příchod Tomáše do Advokátní kanceláře Johnson Šťastný Kramařík (JŠK) potvrzuje strategii - vytvořit prestižní advokátní kancelář, která sdružuje jen ty nejlepší advokáty.

Tomáš Doležil působil v advokátní kanceláři Clifford Chance více jak osm let na pozici „counsel“ a předtím přibližně stejnou dobu pracoval pro pražskou kancelář Linklaters.

Je aktivním členem představenstva asociace Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA), která podporuje firmy působící v oboru private equity a venture kapitálu. Byl rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému zákonu o obchodních korporacích a je jedním z hlavních spoluautorů komentáře k tomuto zákonu (Wolters Kluwer).

Tomáš Doležil absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je držitelem titulu LL.M. Eur v oboru evropského práva z Evropského institutu v německém Saarbrückenu. Titul PhD. získal na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2002 byl zapsán do seznamu advokátů České advokátní komory.