Aleš Špidla (57) do PwC přichází z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), kde jako ředitel odboru bezpečnostní politiky koncipoval zadání projektu „Jednotný systém řízení bezpečnosti resortu MPSV“ a spolupracoval na řadě projektů souvisejících s kybernetickou a informační bezpečností.

Aleš Špidla působí v oboru informačních a komunikačních technologií od roku 1986. Od roku 2005 pracoval ve státní správě, naposledy na MPSV. Předtím, od roku 2011 do roku 2013, byl vedoucím sekce Informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde se mimo jiné věnoval i problematice eHealth. Do roku 2011 vykonával funkci ředitele odboru Kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu vnitra ČR. Do roku 2010 pracoval jako bezpečnostní ředitel a ředitel IT Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde mimo jiné založil pracoviště Forensních informačních technologií.

Aleš Špidla je spoluzakladatelem Akademie Forenzních věd, viceprezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti a zastupuje Českou republiku v poradním orgánu Evropské komise pro koordinaci zavádění standardů do kybernetické bezpečnosti – Cyber Security Coordination Group, podílí se na tvorbě profilů rolí, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Dlouhodobě se věnuje osvětové činnosti v oboru kybernetické bezpečnosti, přednáší na odborných konferencích a publikuje a vystupuje v médiích.

Je absolventem Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, obor technická kybernetika.

Aleš Špidla je ženatý a má čtyři dospělé děti. Mezi jeho záliby patří sci-fi literatura a sci-fi filmy a rád si zahraje s partou muzikantů.