Tatiana Tkáčová má 14 let zkušeností v oboru pojistné matematiky a zaměřuje se především na poradenství v oblasti ocenění rezerv na zaměstnanecké požitky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví a finanční audit pojišťoven.

Tatiana Tkáčová absolvovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, je certifikovanou pojistnou matematičkou zapsanou v seznamu Národné banky Slovenska a má postavení kvalifikovaného aktuára ve Slovenskej společnosti aktuárov. Tatiana Tkáčová mluví slovensky a anglicky.