Hana Chytrá bude mít ve své pozici za úkol rozvinout marketingovou kampaň vznikajícího Muzea nové generace, která bude vystavěná na prezentaci na sociálních sítích, reklamě a mediální komunikaci v tuzemsku i v zahraničí. Muzeum nové generace, které bude jedinečnou zážitkovou expozicí historie cisterciácké kultury, života kláštera a barokní kultury, bude pro veřejnost otevřeno v červnu 2015.

Hana Chytrá má zkušenosti z oblasti kultury a marketingu ve veřejném i soukromém sektoru. Působila jako archeolog a odborník na památkovou péči v Národním památkovém ústavu, zkušenosti má také s vedením online marketingových kampaní ve společnosti DEAL LX a jako editorka a redaktorka online magazínu Topzine.cz v rámci mediální skupiny CzechNetMedia. Před nástupem do současné pozice vedla marketing a komunikaci ve společnosti Xerox.